fbpx
At Home with BK on Zoom
Sign Up Here »

Margreet van Persie

I love life. Also the life I’ve lived. I have always found it delicious (and still) to learn, to develop myself and to do that in reciprocity with other people. And of course there were in my life less pleasant events, just as anyone experiences. Such as burnout, panic attacks, divorce, a bad mother relationship. In a learning way, I dealt with this. So I followed therapies and various courses to further develop myself. All this brought me knowledge, expertise and experience. I would not have missed anything of it.

In the years between 2004 and 2006 I wanted a different twist to do my work and I did not know how. It was a period of confusion and uncertainty. I went through it on a known and trusted way for me: I followed another course and I asked an expert, therapeutic skilled coach to guide me. But my old recipes were found not to work. I became more confused and only increased my uncertainty. In these troubled times, I came to a point in contact with The Work. I was at home at the computer and for the first time I filled out a worksheet about the coach whose recent guidance had not helped me at all. My first research with the four questions and the turnaround hit like a bomb. It was as if I entered a new space of possibilities and things that I had never seen before.

The Work is a daily practice for me. This practice brings me freedom to receive criticism. The Work is also great support to me when I want to change reality. For example if I want or expect something from others and they don’t give or don’t do it. I can look differently now and I have new ways to deal with that kind of situations.

The four questions and the turnaround—in a mutual process with each other—always brings me back to my brightness and my natural strength. The Work makes me aware of daily living and working in love.

I work as a trainer and coach for personal development in a professional environment. I look forward to doing The Work together. Each theme is welcome, particularly issues such as prolonged stress, burnout, change management, leadership, conflict, relationship problems, pleasing behaviours, giving and receiving feedback, admiration and envy, rivalry and competition.

I do The Work in Dutch, English, German or French.

Ik houd van het leven. Ook van het leven dat ik geleid heb. Ik heb het altijd heerlijk gevonden (en vind dat nog steeds) om te leren, mezelf te ontwikkelen en om dat te doen in wederzijdsheid met andere mensen. En natuurlijk waren er in mijn leven ook minder prettige gebeurtenissen, net zoals iedereen die wel eens meemaakt. Zoals burn-out, paniekaanvallen, echtscheiding, een slechte moederrelatie. Op een leergierige wijze ben ik hiermee omgegaan. Zo heb ik therapieën gevolgd en allerlei cursussen om mezelf verder te ontwikkelen. Dat alles heeft me kennis, kunde en ervaringen gebracht. Niets hiervan had ik willen missen.

In de jaren tussen 2004 en 2006 wilde ik graag een andere draai aan mijn werk geven en ik wist niet hoe. Er brak een periode van verwarring en onzekerheid aan. Ik ging daar op een voor mij bekende en vertrouwde wijze mee om: ik ging een cursus volgen en ik vroeg een deskundige, therapeutisch geschoolde coach om mij te begeleiden. Maar mijn oude recepten bleken niet meer te werken. Ik raakte nog meer de kluts kwijt en mijn onzekerheid nam alleen maar toe. In die verwarrende tijd kwam ik op een gegeven moment in aanraking met The Work. Ik zat thuis achter de computer en voor de allereerste keer vulde ik een werkblad in op de coach wiens recente begeleiding mij totaal niet had geholpen. Mijn eerste onderzoek met de vier vragen en de omkering sloeg in als een bom. Het was alsof ik een nieuwe ruimte binnenging van dingen en mogelijkheden die ik daarvoor nog nooit had gezien.

The Work is een dagelijkse praktijk voor mij geworden. Deze praktijk brengt mij vrijheid in het ontvangen van kritiek. Ook is The Work mij tot grote steun als ik de werkelijkheid wil veranderen, bijvoorbeeld als ik iets wil of verwacht van anderen en ze geven of doen het niet. Ik kan er anders naar kijken en daar op nieuwe manieren mee omgaan. De vier vragen stellen en de omkering doen – in een wederzijds proces met elkaar – brengt mij altijd weer terug bij mijn helderheid en mijn natuurlijke kracht. The Work maakt mij dagelijks bewust van leven en werken in liefde.

Ik ben werkzaam als trainer en coach voor persoonlijke ontwikkeling in een professionele omgeving. Ik kijk ernaar uit om met elkaar The Work te doen. Elk thema is welkom en in het bijzonder thema’s als langdurige stress, burn-out, verandermanagement, leiderschap, conflicten, relatieproblemen, pleasegedrag, feedback geven en ontvangen, bewondering en afgunst, concurrentie en competitie.

Ik doe The Work in het Nederlands, Engels, Duits of Frans.

Netherlands
Dutch, English
0577 49 49 60
margreet.van.persie
Newsletter Sign-Up
  • Please enter the code.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.