fbpx
At Home with BK on Zoom
Sign Up Here »

Mimi Pöpel

What first drew me to The Work in 2005, and what I still so love about it, is its utter simplicity, which poses such a contrast to its transformational potency and depth.

Over the past years since discovering The Work, whenever I felt stressed, stuck, frustrated, hurt, angry, or even desperate, regarding any type of stressful situation, circumstance, or relationship, this deceptively simple-looking key has reliably been able to unlock tightly closed doors within me. Whatever had looked like a hopeless, dismal place just a moment ago, would effortlessly open up, revealing a surprising world of unexpected kindness, caring, connection, peace, and support—a world stimulating my curiosity, exploration, playfulness and creativity.

Witnessing how fundamentally my whole life experience is shaped by my thoughts and beliefs, and the power and effects of questioning and shifting these beliefs, has been and continues to be absolutely fascinating.

After many years of doing The Work, the former brick walls of my stressful thoughts and perspectives, whenever they appear nowadays, seem to consist simply of doors waiting to be opened, inviting me to see and explore what is beyond them.

What I also love about doing The Work is that the whole spectrum of our stressful thoughts, memories, experiences, and emotions may be brought to it, identified, expressed, felt, seen, heard, and met with understanding—from tears of frustration and sadness, fear, fits of anger, tantrums of desperation, to happiness, feelings of peace, empowerment and excitement, curiosity, and even tears of laughter and relief.

Areas I have done The Work on in my own life include: relationships and friendships; career and life purpose, money issues and poverty; depression, self worth, approval seeking and guilt; gender issues, sexuality and sexual trauma; fear of rejection, anger and conflict; death and dying; pregnancy, childbirth and parenting; cultural identity and belonging.

I grew up in Germany, lived in New Zealand for about three years, and have been living in the Netherlands since 2006. I have a professional background in social work. Interests and passions of mine include animals and nature, interspecies communication, spirituality and metaphysics, feng shui, aikido, gardening, and unschooling. I love spending time with my partner and our two sons, having fun together, exploring, learning, and following our joy moment to moment.

Doing The Work over the years has brought more sweetness, love, generosity, ease, playfulness, joy, and clarity into all of these areas, most of all my relationship with my partner and children. It has allowed me the gift of loving, trusting and supporting them just as they are, rather than trying to control and mold them to my expectations.

One of the major challenges throughout my life has been seeing myself as different from other people, not fitting into the societal mainstream. This often led to feelings of disconnection, worthlessness, isolation, and a sense of victimhood. Reacting with anger and accusations towards mainstream society or individuals for not being inclusive enough seemed like an appropriate, healthy response many years ago, and the only expression of power available to me.

Doing The Work has put me in touch with a different kind of power that is always already available within me. It is a power that does not seek to defend, preach, oppose, dominate, segregate, or win. Rather, it naturally includes, integrates and connects. This power is synonymous with joy, peace, and unconditional love.

I invite you to discover and connect to this power within yourself.

If you would like to do The Work with me, please contact me.
I am available to do The Work together by Skype, phone, or in person, indoors or outdoors, amongst the trees in the beautiful forest near my house.

Ik ben opgegroeid in Duitsland, heb drie jaar in Nieuw Zeeland gewoond en sinds 2006 woon ik in Amsterdam. Ik heb een professionele achtergrond als sociaal maatschappelijk werker.

Ik zag mijzelf vroeger als een positief en optimistisch persoon die blijdschap in haar leven vond ondanks alle dingen die fout, gevaarlijk en bedreigend waren in deze wereld – inclusief mijn eigen, niet gewenste, gedachten en gevoelens. Het was alsof ik op een zonnig eiland woonde, omringd door donkere wolken, piraten en haaien, bang dat als ik echt om me heen zou kijken, mijn luchthartigheid en blijdschap zouden verdwijnen. Door The Work is het een heerlijk en spannend avontuur geworden om heel aandachtig te kijken naar wat het is, dat mij bang, boos of verward maakt; om de werkelijkheid met open vizier tegemoet te treden in plaats van me ervoor te verstoppen. Nog steeds is The Work voor mij een bijzondere ontdekkingstocht waarin ik open sta voor het leven zoals het is, in plaats van uitzichtloos te proberen het te vormen naar wat ik denk dat het zou moeten zijn. Op deze reis blijf ik blijdschap, plezier en dankbaarheid ontmoeten daar waar ik iets engs en levensbedreigends verwachtte. Het is een ervaring die ootmoedig maakt, een gevoel van thuiskomen, de stilte in vallen, het brengt levendig geluk, vrede, verrukking, dankbaarheid, vrijheid, openheid en liefde.

Sinds ik begon met The Work of Byron Katie in 2005, is mijn ervaring van het leven, de mensen om mij heen, de wereld en mijzelf, in een zeer radicale, tegelijkertijd liefdevolle en zachtaardige manier veranderd, een ontwikkeling die zich voortzet. De wereld verandert in een verrassend veilige, vriendelijke en prachtige plek om te zijn. Het onderzoeken van mijn stressvolle gedachten begon aanvankelijk als een manier om met angst, pijn, boosheid en depressie om te gaan maar al snel werd het één van mijn favoriete tijdsbestedingen – het zelf ervaren van realisaties tijdens het beantwoorden van de vier vragen en het vinden van de omkeringen, het getuige zijn van veranderingen bij anderen gedurende het faciliteren.

Ik heb The Work gedaan op overtuigingen over mijn intieme relaties en vriendschappen, mijn familie, lichaam en gezondheid, seksualiteit en seksuele mishandeling, seksuele identiteit, gedachten die zelf kritiek bevatten en zelf haat, depressie, carrière en het doel van het leven, geld, angst voor agressie en conflict, niet-monogaam zijn en jaloezie, competitie, gedachten rond culturele identiteit en ergens bijhoren, de dood en het doodgaan, zwangerschap en geboorte. Sinds de dag dat ik begon met The Work, heb ik niet één onderwerp gevonden dat ik niet met de vier vragen en omkeringen kon onderzoeken.

Als je The Work wilt doen met mij, nodig ik je uit om te komen met wat je ook maar boos, bang, verdrietig of van streek maakt. Ik nodig je uit om te komen naar een plek waar ruimte is voor stilte en luisteren, voor vriendelijkheid, openheid en nieuwsgierigheid. Je pijn, angst, boosheid, tranen, lachen en blijdschap zijn allen even welkom. The Work is een uitnodiging voor ons allemaal om ons denken open te stellen voor onze diepste wijsheid en de antwoorden vanuit ons hart te laten komen.

Stuur me een email of bel me als je samen The Work zou willen doen.

Ich bin in Deutschland aufgewachsen und habe etwa drei Jahre lang in Neuseeland gelebt. Seit 2006 wohne ich in Amsterdam. Ich habe einen beruflichen Hintergrund als Sozialpädagogin.

Früher habe ich mich als fröhliche und optimistische Frau gesehen, der es gelingt trotz schrecklicher und bedrohlicher Dinge auf dieser Welt – dazu gehörten auch meine eigenen unerwünschten Gedanken und Gefühle – Freude im Leben zu finden. Das war in etwa wie ein Leben auf einer sonnigen Insel mit dunklen Wolken, Piraten und Haien ringsherum. Wenn ich mich etwas genauer umsähe, so fürchtete ich, dann wäre das wohl das Ende meiner Leichtigkeit und Freude. Mit der Work erlebe ich es inzwischen als wunderbares und freudiges Abenteuer, mir gerade all das genau anzusehen, was mich beängstigt, verärgert oder sonst irgendwie aus der Ruhe bringt; der Realität direkt entgegenzutreten, statt mich vor ihr zu verstecken. Ich erfahre das als kostbare und besondere Reise, auf der ich mich dem Leben – so wie es ist – öffne, anstatt weiterhin aussichtslose Versuche zu unternehmen, alles so aussehen zu lassen, wie es meiner Meinung nach aussehen sollte. Auf dieser Reise stoße ich immer wieder auf Freude, auf Lachen und Dankbarkeit gerade dort, wo ich Schreckliches und Beängstigendes erwartet habe. Es ist eine Erfahrung, die mein Herz öffnet, ein Nachhausekommen, Stillwerden, freudiges Glück, ich erlebe dabei Frieden, Vergnügen, Freiheit, Offenheit und Liebe.

Seit ich 2005 mit der Work begonnen habe, erlebe ich eine Veränderung, die sehr radikal, gleichzeitig aber liebevoll und sanft ist – darin, wie ich mein Leben erfahre, und wie ich Menschen um mich herum, die Welt, und mich selbst erlebe. Diese Veränderung entfaltet sich mir weiterhin kontinuierlich. Die Welt wird mir zu einem überraschend sicheren, freundlichen, schönen Ort. Beim Untersuchen meiner stressigen Gedanken ging es mir anfangs vor allem darum, mit Angst, Schmerz, Wut und Depression in meinem Leben umzugehen. Sehr bald wurde mir die Work – das Erleben von erstaunlichen Veränderungen und Entdeckungen sowie beim Selbst-Beantworten der vier Fragen, als auch beim Begleiten anderer – einfach kostbar und zu einer Lieblingsbeschäftigung.

Ich habe mit der Work Glaubenssätze zu Liebesbeziehungen und Freundschaften untersucht, stressige Gedanken über meine Familie, über Themen rund um Körper und Gesundheit, Gedanken zu Sexualität und sexueller Gewalt, Geschlechterthemen, Gedanken der Selbstkritik und des Selbsthasses, Gedanken rund um Depression, Karriere und Lebenssinn, Geld, Angst vor Wut und Konflikt, Nichtmonogamie und Eifersucht, Konkurrenz, Gedanken zu (kultureller) Identität und Zugehörigkeit, Tod und Sterben, Schwangerschaft und Geburt. Seit ich die Work mache, bin ich auf kein einziges Thema gestoßen, das sich mit den vier Fragen und Umkehrungen nicht untersuchen ließ.

Wenn du mit mir The Work machen möchtest, lade ich dich ein mitzubringen, was auch immer dich verärgert, beängstigt, bedrückt oder beunruhigt. Der Ort, an den ich dich einlade, ist ein Ort des Stillwerdens und des Zuhörens, ein Ort der Freundlichkeit, Offenheit und Neugier. Dein Schmerz, deine Angst und Wut, Tränen, Lachen und Freude sind allesamt willkommen. Die Work ist eine Einladung an uns alle, unser Denken unserer tiefsten Weisheit gegenüber zu öffnen und die Antworten zuzulassen, die aus unseren Herzen kommen.

Schreibe mir gern eine Mail, wenn du mit mir The Work machen möchtest, oder rufe mich einfach an.

Netherlands
Dutch, English, German
Newsletter Sign-Up
  • Please enter the code.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.