fbpx
At Home with BK on Zoom
Sign Up Here »

Monique Dankers

How The Work found me
The Work ‘found’ me in a peer group of management consultants interested in spiritual management. I didn’t feel at ease in that group, believing they didn’t accept me. I was anxious enough to find out more about The Work before meeting about Byron Katie. I wrote my first Judge-Your-Neighbor worksheet on the most critical person in this group, asked the four questions of The Work and turned my thoughts around. I discovered that ‘I didn’t accept myself and the other group members’ was definitely more true. And ‘they do accept me’ could be as true as my stressful thought ‘they don’t accept me’.

Then I went to the meeting about Byron Katie and experienced that the whole group had changed because I had changed. I noticed people started to treat me in the same way as they used to. But that was not possible: I felt so happy and peaceful that they adapted to that. I accepted myself fully and that changed everything.

The Work is a mirror for me
Before I did The Work as a daily practice, I intellectually knew that our outer world is reflecting our inner world. But in practice my happiness appeared to be still regularly dependant from my circumstances.
This fully changed by Katie’s incredible awakening process. I experienced for myself the “imperturbable peace” that many of those who question their thoughts, are speaking about. Therefore I became a member of the Institute for The Work and started the Certification Program.

Every time I do The Work, I discover again: what seems to be happening outside of me, cannot be true. Stress and peace can only have an internal cause. The Work is a mirror that reflects my projections back to me. I was in someone else’s business and The Work brings me back to mine. The more subtle my projections become, the more refined The Work does it’s work when I’m committed. Mind is so tricky and The Work is so solid… When I want to go deeper into The Work, I Work with a professional facilitator again.

Specialties
If you want to liberate yourself of thoughts that imprison you, I’m happy to support you to discover, deepen and—most of all—live this wonderful Work of Byron Katie. My specialties are The Work ‘on dreams’ and The Work ‘on work and money’.

The Work vond me in een intervisiegroep voor organisatieadviseurs die geïnteresseerd waren in spiritueel management. I voelde me op dat moment niet echt op mijn gemak in deze groep omdat ik geloofde dat zij mij niet accepteerden. Ik maakte me daar genoeg zorgen over om me ter voorbereiding op de bijeenkomst over Byron Katie al wat in The Work te verdiepen. Ik vulde een werkblad in over de meest kritische persoon in deze groep. Vervolgens stelde ik mezelf de 4 vragen en deed de omkeringen. Het resultaat was verbluffend. Ik ontdekte dat het veel belangrijker was dat ik mijzelf niet accepteerde wanneer ik bij deze collega’s inde groep was. En ik ontdekte ook dat ik hen niet accepteerde wanneer ik geloofde, dat zij dat mijn aanwezigheid niet op prijs stelden. ‘Zij accepteren mij wel’ kon net zo waar zijn als mijn stressvolle gedachte dat ze dat niet deden.

Nadat ik The Work gedaan had, voelde Ik me totaal anders toen ik naar de intervisie groep ging. Ik zocht geen goedkeuring meer bij anderen maar ik voelde me dicht bij mezelf. Ik merkte wat een enorm effect dat op de anderen had. Omdat ik veranderd was, bleek het voor hen onmogelijk om op dezelfde voet met mij verder te gaan.

Voordat ik dagelijks The Work deed, wist ik theoretisch wel dat de buitenwereld mijn binnenwereld weerspiegelt. Maar in de praktijk bleek mijn geluk toch regelmatig afhankelijk van de omstandigheden waarin ik me bevond. Dit veranderde volledig door dit ongelooflijk bewustzijnsverruimende proces van Katie. Ik maakte momenten van ‘onverstoorbare vrede’ mee, waar velen die hun gedachten met The Work onderzoeken, zo enthousiast over spreken. Vanwege deze mooie ervaringen melde ik me aan bij het Institute voor The Work en begon met het Certificeringsprogramma.

Iedere keer dat ik The Work doe, ontdek ik opnieuw: wat me van buitenaf ongelukkig lijkt te maken, kan niet waar zijn. Stres en vrede kan alleen maar een interne oorzaak hebben. The Work is een spiegel die mijn projecties reflecteert. Ik was in iemands anders aangelegenheid en The Work brengt me terug naar wat wel mijn eigen zaak is. Hoe subtieler mijn projecties worden, des te verfijnder doet The Work zijn werk wanneer ik me er aan toevertrouw. Ons verstand probeert een loopje met ons te nemen, maar The Work is zo solide. Als ik nog dieper wil gaan, werk ik nog weer eens met een andere professionele begeleider.

Als je jezelf van belemmerende gedachten wilt bevrijden, wil ik je graag ondersteunen bij het ‘ontdekken’, ‘verdiepen’ en bovenal bij het ‘leven’ van dit prachtige Work van Byron Katie. Ik ben gespecialiseerd in The Work op dromen en The Work op werk en geld.

Netherlands
Dutch, English, German
monique.dankers
Newsletter Sign-Up
  • Please enter the code.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.