Join Byron Katie on Zoom, Monday–Wednesday
Join »

Nayano Skaaning

The first thing I noticed when my journey started was that I was suffering. I was 30 years old and I told myself: This is not what I want on my deathbed!

I have been on the path to end suffering ever since, using all kinds of methods. I always ended up seeing what had not changed: The immersion in thinking about my so called failures, feeling all the sadness and grief. Failing in living up to all my good intensions, plans of improvements that I thought I should follow and could not! Failures in getting what i thought I wanted out of life.

I learned about “positive thinking” and I still didn’t manage to change, and that caused me great stress. The only times it seemingly worked, was when I already believed the positive thought and just didn’t know it yet. I suspected that the problems came from my thinking. For an exam I even wrote a paper on the subject of how the thinker influenses the project. What I didn’t know was what to do about it! I continued my life, pretty much emerged in my thinking. Even though deep down, I knew better!

When I met The Work in 1999 it was such a huge revelation to me! It was like blindfolds were gone from my eyes and for the first time I could see! Four simple questions did it FOR me. No further need for Gurus. No further methods. Investigation into my thoughts and my thinking was enough. And I had that right there with me. The degree of pleasure or pain in my life became the parameter for what is free in me and what is not!

I love to sit with myself and others and dive deep with the 4 questions into all the big and small stories, provided in this amazing life-journey!

My background is in psychotherapy (Jungian psychoanalasis and bodywork) and before that I was a Social Worker. I still have some single cases as a social worker, where I often manage to apply The Work with good results. I have done The Work with people with stress, breakdowns, relationships, incest, parental issues, depression and more. I do The Work with individuals and I teach The Work to groups, at workplaces and on related educations. I trust using The Work on any issue and I don’t fear the so-called hopeless cases and/or strong emotions. As I have been a hopeless case myself, I am very familiar with them!

Det første jeg lagde mærke til da jeg begyndte min udviklingsrejse var, at jeg led. Jeg var 30 år gammel og jeg sagde til mig selv: Dette er ikke hvad jeg ønsker mig på min dødsseng!

Siden da, har jeg været fokuseret på det, der kunne gøre en ende på den smerte og lidelse jeg oplevede og jeg har brugt mange forskellige metoder. Jeg endte altid med at lægge mærke til det, der ikke var ændret: Min fordybelse i tanker om mine såkaldte fejl og mangler og følelsen af den dermed forbundne tristhed og sorg. Manglende held til at leve op til alle mine gode intentioner og laner om forbedring som jeg tænkte jeg skulle følge og ikke kunne! Manglende held med at få det, jeg ønskede mig af livet.

Jeg lærte om “positiv tænkning” og det lykkedes mig stadig ikke at skabe forandringer. Det forårsagede blot mere stress. De eneste gange, hvor det tilsyneladende virkede, var de gange hvor jeg allerede troede på den positive tanke og blot ikke vidste det endnu. Jeg fornemmede at problemerne kom fra min måde at tænke på. Jeg skrev endda en opgave til en eksamen om emnet, hvordan tænkeren påvirker projektet. Det jeg ikke vidste var, hvad jeg skulle gøre ved det! Jeg fortsatte mit liv, temmeligt fordybet i mine tanker. Og dybere inde vidste jeg bedre end det!

Da jeg mødte The Work i 1999 var det sådan en åbenbaring for mig! Som om gardiner var trukket væk fra mine øjne og jeg kunne se for første gang…Fire enkle spørgsmål gjorde det FOR mig. Ikke mere behov for Guruer. Ikke flere metoder. Det var nok at undersøge min tankegang. Og jeg havde det lige ved hånden. Den grad af glæde eller sorg jeg nu oplevede i mit liv, blev parameter for hvad der er frit i mig og hvad der ikke er!

Jeg elsker at sidde med mig selv og andre og dykke dybt med de 4 spørgsmål; ind i alle de små og store historier der byder sig til os i denne vidunderlige livs-rejse.

Jeg har min baggrund i psykoterapi (jungiansk psykoanalyse og kropsterapi) og før det var jeg socialpædagog. Jeg har stadig enkelte individuelle sager som socialpædagog og der lykkes det mig ofte at bruge The Work med gode resultater. Jeg har lavet The Work med mennesker med stress, sammenbrud, parforholdsproblemer, incest, forældreproblemer, depression og meget mere. Jeg arbejder med enkeltpersoner og jeg underviser i TW i grupper, på arbejdspladser og på uddannelsessteder. Jeg har tillid til at lave The Work på et hvilket som helst problem og jeg viger ikke tilbage for det såkaldt håbløse tilfælde og/eller stærke følelser. Eftersom jeg selv har været sådan et håbløst tilfælde, er jeg udmærket bekendt med dem!

Denmark
Danish, English, Swedish
Nayano Skaaning
Newsletter Sign-Up
  • Please enter the code.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.