fbpx
At Home with BK on Zoom
Sign Up Here »

Robert van Heijst

I came across The Work when someone offered me the “little book” in 2001. A year later, Loving What Is was released and the authors visited our local bookstore in Rotterdam. I went to the book signing and stood in front of Stephen Mitchell and Byron Katie, who seemed to be a very friendly couple. I told Katie that I bought the book because I tend to worry a lot. ‘Worries are your best friends, angel,” she replied. What did she say? Did I hear her well? Worries are my best friends? And could four questions really change my life? I doubted it.

I continued exploring other fields of personal growth for a while. In the meantime I felt attracted to Loving What Is, not only because of the handwritten, inspiring notes and autographs on the blank page in front, but also because of the clarity and friendliness that arose from each page. I started attending Katie’s public events in Amsterdam and felt at home immediately, in spite of all the hugging (a threshold I would miraculously overcome). People were questioning their stressful thoughts, which I recognized as my own. Eventually I started regularly applying the four questions to my worries and noticed how I felt more peaceful and lighter afterwards. “Worries are your best friends”—could she be right?

In 2005, Katie revisited our local bookstore to sign her second book, I Need Your Love—Is That True? I said I would see her soon again at her nine-day school in Germany. She reacted as if I were her best friend—which I know now was the case.

So yes, my worries did become my best friends (or more precise: I became my best friend) and yes, the four questions did change my life. They enlightened me about my health, family issues, my friends and relationships, my job and my finances. I feel freer and happier now and in general I experience more love than fear in life. Therefore I would like to share The Work with you.

I combine 21 years of experience as a licensed social worker with years of doing The Work myself and with clients (both children and adults), helping them get clearer about relationships, violence, depression, work, education, identity, conflict, low self-esteem and a lot more. I’m able to create a warm and intimate space in a professional setting and invite you to contact me if you want to experience The Work with me.

The Work kwam op mijn pad toen iemand me in 2001 het ‘kleine boekje’ aanbood. Een jaar later werd het boek Vier vragen die je leven veranderen uitgebracht en bezochten de auteurs een boekhandel in Rotterdam. Ik ging naar de signeersessie en stond tegenover Stephen Mitchell en Byron Katie, een vriendelijk stel. Ik vertelde Katie dat ik het boek had gekocht omdat ik de neiging had me veel zorgen te maken. ‘Zorgen zijn je beste vrienden,’ antwoordde ze. Wat zei ze daar? Hoorde ik het goed? Zorgen zijn mijn beste vrienden? En konden vier vragen mijn leven echt veranderen? Ik twijfelde eraan.

Vervolgens verkende ik nog diverse terreinen van persoonlijke groei. Intussen bleef ik mij aangetrokken voelen tot Vier vragen die mijn leven veranderen… niet alleen vanwege de inspirerende notities en handtekeningen die op de blanco pagina voorin het boek geschreven waren, maar ook door de helderheid en vriendelijkheid die uit iedere pagina bleken. Ik begon Katies openbare bijeenkomsten bij te wonen en voelde me er onmiddellijk thuis, ondanks het vele geknuffel (iets waar ik op wonderbaarlijke wijze overheen kwam). Ik zag hoe mensen hun stressvolle gedachten onderzochten, die ik ook als de mijne herkende. Uiteindelijk begon ik regelmatig de vier vragen op mijn zorgen toe te passen. Ik merkte dat ik me daarna lichter en vrediger voelde. ‘Zorgen zijn je beste vrienden’ – zou ze gelijk kunnen hebben?

In 2005 bezocht Katie weer de boekhandel in mijn woonplaats, ditmaal om haar tweede boek Ik heb je liefde nodig—Is dat waar? te signeren. Ik vertelde haar dat ik haar gauw weer zou zien, namelijk op haar negendaagse School for The Work in Duitsland. Ze reageerde alsof ik haar beste vriend was – nu weet ik dat dat ook het geval was.

Dus ja, mijn zorgen werden inderdaad mijn beste vrienden (of preciezer gesteld: ik werd mijn eigen beste vriend) en ja, de vier vragen veranderden daadwerkelijk mijn leven. Ze schenen licht op mijn gezondheid, mijn vrienden en relaties, familie, mijn werk en financiën. Ik voel me nu vrijer en gelukkiger en in het algemeen ervaar ik meer liefde dan angst in mijn leven. Daarom wil ik The Work met je delen.

Ik heb 21 jaar ervaring als maatschappelijk werker en sinds enkele jaren houd ik me bezig met The Work, zowel met kinderen als volwassenen. Ik help hen om meer helderheid te krijgen over relaties, geweld, depressie, werk, opvoeding, identiteit, conflicten, een laag zelfbeeld en nog veel meer. Ik ben in staat om een warme en uitnodigende sfeer te creëren in een professionele omgeving en nodig je uit om contact met me op te nemen als je The Work met mij wil ervaren.

Netherlands
Dutch, English, German
Newsletter Sign-Up
  • Please enter the code.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.