Kdo bi bil/a brez svoje zgodbe?

Viri

Spodaj sledi seznam virov, ki so na voljo da bi se več naučili o Delu:

Knjige

Knjige Katie so

  • Loving What Is (Ljubiti življenje takšno kot je: Štiri vprašanja, ki vam lahko spremenijo življenje) (s Stephen Mitchell)
  • I Need Your Love – Is That True? (Potrebujem tvojo ljubezen—je to res?: Kako lahko prenehate iskati ljubezni, potrditve in odobravanja in jih namesto tega končno najti) (s Michael Katz),
  • A Thousand Names for Joy (Tisoč imen za radost—Živeti skladno z vsem, kar je) (s Stephen Mitchell), in
  • Question Your Thinking, Change the World (Izprašaj svoje misli, spremeni svet: Citati Byron Katie).

School for The Work (Sola za Delo)

Kot v nobeni drugi šoli na zemlji, usmerjeni v učenje, se boš v tej od-učil strašljivih zgodb, na katere si se nedolžno navezal. Svoboda ne izhaja iz učenja novih konceptov. Je to, kar že si, ko enkrat svoja omejujoča prepričanja srečaš z razumevanjem. Kdo bi bil/a brez svojih stresnih zgodb? To lahko začneš spoznavati v Šoli Dela z Byron Katie.

Dogodki

Spoznaj Byron Katie osebno na kraju dogodka v ZDA in v Evropi. Poglej razpored>>

Newsletter Sign-Up
  • Please enter the code.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.