The Work of Byron Katie / O Trabalho de Byron Katie
Кој би бил ти
без твојата приказна?

 

 


Линија за помош во правење на Работата
Побарај не и направи ја Работата со нашите искусни помошници.

Настани

Од 24 октомври до 2 ноември 2017 год.
Школа за Работата
Оxаи, Калифорнија

Преземања

 


 

Pracovní list: Posuď svého bližního

Малата книга

thework.com
byronkatie.com

Школата за Работата е понудена на Англиски јазик. Ако не разбираш или не читаш Англиски, и ако си заинтересиран да ги користиш расположливите преведувачки услуги, предлагаме тоа самиот да го средиш - за твоја поддршка, постои форум за независно преведување и преведувачи.

   

 

     
AFRIKAANS
AFRIKAANS  Afrikaans
العربية
العربية  Arabic
ČEŠTINA
ČEŠTINA  Czech
CHICHEWA
CHICHEWA  Chichewa
DANSK
DANSK  Danish
DEUTSCH
DEUTSCH  German
EESTI
EESTI  Estonian
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  Greek
ENGLISH
ENGLISH  English
ESPAÑOL
ESPAÑOL  Spanish
فارسی
فارسی  Farsi
FRANÇAIS
FRANÇAIS  French
한국의
한국의  Korean
HRVATSKI
HRVATSKI  Croatian
ITALIANO
ITALIANO  Italian
עברית
עברית  Hebrew
LATVIESU
LATVIESU  Latvian
LIETUVIU
LIETUVIU  Lithuanian
MAGYAR
MAGYAR  Hungarian
NEDERLANDS
NEDERLANDS  Dutch
日本語
日本語  Japanese
NORSK
NORSK  Norwegian
PAPIAMENTU
PAPIAMENTU  Papiamentu
POLSKI
POLSKI  Polish
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS  Portuguese
ROMÂNÅ
ROMÂNÅ  Romanian
РYCCKИЙ
РYCCKИЙ  Russian
SHQIP
SHQIP  Albanian
SLOVENŠČINA
SLOVENŠČINA  Slovenian
SLOVENSKY
SLOVENSKY  Slovak
SRPSKI
SRPSKI  Serbian
SUOMI
SUOMI  Finnish
SVENSKA
SVENSKA  Swedish
TÜRK
TÜRK  Turkish
ייִדיש
ייִדיש  Yiddish
中文
中文  Chinese

thework.com        
© 2017 Byron Katie International, Inc. All rights reserved.