Join Byron Katie on Zoom, Monday–Wednesday
Join »

Channa Zaccai

When I started doing The Work in 2016, I experienced a way to welcome thoughts and feelings without condemnation. The four questions and turnarounds offered space for my own answers and invited me to see reality as it is, not as I believed it to be or should be. This process gave me insight into the effects of our thinking on the way we feel and act. It has brought more freedom, peace, and clarity to my life and showed me that it is possible to live out of integrity. I have worked on the themes of relationships, body, emotions, work, life, and loss. Doing The Work continues to be a practice of humility and compassion.

Toen ik in 2016 begon met het doen van The Work, ervaarde ik een manier om gedachten en gevoelens te verwelkomen zonder oordeel. De vier vragen en omkeringen boden ruimte voor mijn eigen antwoorden en nodigden uit om de werkelijkheid te ervaren zoals deze was, niet zoals ik geloofde, zoals deze was of moest zijn. Dit proces gaf me inzicht in de effecten van ons denken op onze gevoelswereld en op ons gedrag en liet me zien dat het mogelijk is om vanuit integriteit te leven. Ik heb The Work toegepast op relaties, lichaam, emoties, werk, leven en verlies. Het doen van The Work is een blijvende beoefening in nederigheid en mildheid. Als je interesse of vragen hebt, ben je van harte welkom.

Netherlands
Dutch, English
Newsletter Sign-Up
  • Please enter the code.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.