Helena Montelius

Namaste, I am Helena, I am fifty-one and a mother of two. I live on 17 acres outside of Nevada City in the gorgeous Sierra Nevada Foothills with my twelve year old daughter and husband of fourteen years. We love to go hiking with our three dogs, swim in the rivers up here and harvest fresh veggies in our garden.

When The Work came into my life in 2000 I had been a full time spiritual seeker and Vipassana/Zen meditation practitioner for almost twenty years. I had been studying with a lot of “enlightened” teachers. I had even enjoyed some success as a spiritual teacher; writing best selling books and traveling around offering workshops in my native Scandinavia. I really thought I knew something and that I was “spiritually evolved.”

Yet, the radical kindness and powerful simplicity of The Work shook me to my core. I was amazed to find that The Work enabled me to unravel and untie inner knots that I had worked on for years using many other modalities. Still I wondered if The Work would hold me if something really intense happened.

Then in 2001 my twenty-one year old son Jon died from an accidental overdose of heroin. Needless to say, I sat with a lot of excruciatingly painful stories. The Work helped me to stay present with the deep unfolding of love that my son’s passing catapulted me into. As I worked through story after story my worst nightmare became my deepest blessing and opening into light. I can honestly say I am grateful my son’s body died.

Since then I have applied The Work in pretty much every area of my life; in the day-to-day challenges of parenting, paying the bills and creating loving, respectful communication in my marriage, making peace with my ex, being a more fun mom to my daughter, overcoming painful memories of my childhood with an alcoholic, abusive father and instead finding a deep love for my father, shifting my intense stage fright so I could be able to pursue my dream of starting a dance performance group, being at peace with going through bankruptcy and financial hardship when the economy went down, becoming more present in my meditation practice (now I have a tool that works for all that mind chatter) and last but not the least: my relationship to myself, going from a lot of self-judgment to loving how this woman, me/she, appears and unfolds. (And when I don’t, there is just another concept to inquire into.)

I am beyond grateful to live my life in service of The Work and to be able to see the immense beauty of my life unfolding. The Work brings to me to that place of inner peace, oneness and deep connection to Spirit that I had been seeking my whole life. I share The Work through a bi-monthly Inquiry Circle with two other facilitators in my home town, through private sessions in person or Skype/phone, workshops focusing on masculine/feminine, romantic love/sex relationships and death, loss and grief. I also offer 2-day radical shift sessions for individuals and couples that offer a deep immersion into a specific issue that seems stuck, impossible to heal or overcome.

Namaste, jag är Helena, en femtiotvåårig tvåbarnsmamma som flyttade till U.S.A i början på åttiotalet. Jag bor på 17 tunnland utanför Nevada City, Kalifornien, i de vackra Sierra Nevada bergen med min man Christoffer och vår tolvåriga dotter Leah. Vi stortrivs med livet här; vi vandrar med våra hundar, simmar i floderna och skördar färska grönsaker i vår trädgård.

När The Work kom in i mitt liv år 2000 hade jag varit en andlig sökare i över tjugo år. Jag hade praktiserat och lärt ut olika former av meditation, bla Zen och Vipassana, studerat med flera “upplysta” lärare och kanaliserat andliga guider. Jag hade själv haft en del framgångar som andlig lärare, jag reste runt och ledde kurser i Skandinavien, föreläste och skrev andliga böcker. (Högre Inspiration och Dela din gåva med världen.) Jag trodde verkligen att jag var “andligt utvecklad.” Ändå blev jag djupt berörd och omskakad av den kraftfulla enkelheten och radikala kärleken i The Work. Jag upptäckte att The Work löste upp och skiftade inre knutar som jag hade jobbat på i åratal med många olika tekniker. Men jag undrade ändå om The Work skulle fungera om något riktigt intensivt hände.

Följande år dog min älskade son, Jon, av en överdos av heroin. Som du förstår hade jag många, många smärtsamma, skuldtyngda tankar. The Work hjälpte mig att vara närvarande i den djupa transformation och kärleksöppning som Jons död initierade inom mig. Varje smärtsam tanke möttes med förståelse och medkänsla när jag praktiserade The Work. Jag hittade det starkaste ljuset mitt i det värsta mörkret. Idag kan jag ärligt säga att jag är tacksam att min sons kropp ändrade form.

Sedan dess har jag praktiserat The Work inom många områden av mitt liv: för att bli en roligare och mer närvarande förälder, skapa kärleksfull kommunikation med min man, skapa fred med min ex-make, hela och skifta smärtsamma minnen från min barndom, släppa min ramfeber så att jag kunde börja uppträda med min dans, finna överflöd mitt i en konkurs när ekonomin kraschade, för att bli mera närvarande i min meditationspraktik. Sist men inte minst har The Work givit mig en ny kärleksrelation till mig själv och livet, jag har gått ifrån självkritik till att älska den här kvinnan, Helena, mig/hon, och hur hon utvecklas och blomstrar.

Jag är så tacksam för att leva mitt liv i service till The Work och för att kunna se den djupa skönheten i alla aspekter av mitt liv. The Work leder mig till den plats av frid, enhet och djup kontakt med min sanna natur som jag sökt hela mitt liv.

Jag delar The Work genom en regelbunden Inquiry Circle som jag leder med en annan facilitator i min hemstad, privata sessioner via Skype, telefon eller personliga möten, seminarier med olika ämnen i fokus tex manligt/kvinnligt, romantik/kärlek/sex, döden, sorg och att förlora någon.

Jag erbjuder också 2-dagars “Radikalt Skifte” sessioner för individer, par och grupper där vi gör en djupdykning in i ett speciellt problemområde som känns helt blockerat eller omöjligt att hela. Välkommen att kontakta mig via e-mail, Facebook eller Skype. Jag vill gärna dela The Work med dig.

California, United States
English, Swedish
helena.g.montelius
www.facebook.com/Look-Within-Helena-Montelius