fbpx
Join Byron Katie on Zoom, Monday–Wednesday
Join »

Magdalena Czaja

The Work of Byron Katie is a powerful inquiry method that allows us to identify and question negative beliefs about every aspect of our lives. The Work is about searching for the truth by asking questions and finding answers within.

Thanks to practicing The Work, I became a more aware, understanding, patient, forgiving wife and mom. I learned how to observe my mind and got to know myself better. As a result, my way of thinking and perceiving changed for the better. I forgave grudges and overcame limitations. After years of searching for answers outside, I returned to myself and found the source of my inner strength.

Katie’s method helped me deal with grief and depression following the death of my beloved brother. Although I had looked for support in various methods, none of them had brought me such relief and reconciliation with reality as The Work.

As a Certified Facilitator, I continue to practice inquiry, which I consider as one of the greatest gifts I have received in my life.

I offer individual sessions and group events. I share this transformative method with clients and support them in finding their path to a conscious and happy life.

Examples of problems reported to me include relationship and family issues, jealousy, breakups, fears, mourning, loneliness, burnout, money, body image, relationship with food, creative powerlessness, and spiritual crises.

If you need support in questioning your negative beliefs and liberating yourself from suffering, please contact me. I will be happy to assist you.

Kiedy dowiedziałam się o Byron Katie i jej wspaniałej metodzie The Work poczułam, że zyskałam dostęp do innego wymiaru postrzegania rzeczywistości, a zarazem klucz do poznania siebie.

The Work Byron Katie to metoda wglądu wewnętrznego, która służy do identyfikowania i kwestionowania negatywnych przekonań, dotyczących każdego aspektu naszego życia. Jest to praktyka kontemplacyjna, polegająca na poszukiwaniu prawdy poprzez zadawanie pytań i odnajdywanie w sobie odpowiedzi.

Dzięki stosowaniu metody Byron Katie nauczyłam się obserwować własny umysł i lepiej poznałam siebie. Zmieniłam sposób myślenia, wybaczyłam urazy oraz przekroczyłam moje ograniczenia.

Narzędzie Katie pomogło mi uporać się z żałobą i depresją po śmierci mojego ukochanego brata. Mimo, że szukałam pomocy w różnych metodach, żadna nie przyniosła mi takiego zrozumienia, ulgi i pogodzenia się z rzeczywistością jak właśnie The Work.

Obecnie, uważna praktyka wglądu wewnętrznego jest dla mnie sposobem na połączenie się ze sobą oraz drogą poszerzania świadomości, a po mojej ukochanej rodzinie, wspaniałym mężu i dwójce cudownych dzieci jednym z największych darów otrzymanych w tym życiu.

Jako Certyfikowany Facylitator metody The Work oferuję sesje indywidualne oraz spotkania grupowe. Pomagam moim klientom w identyfikowaniu i kwestionowaniu bolesnych przekonań oraz wszelkich trudności, oraz wspieram ich w odnajdywaniu własnej drogi do samoświadomego i szczęśliwego życia.

Tematem sesji są między innymi: problemy partnerskie oraz rodzinne, nieumiejętność wybaczenia, zazdrość, zdrada, rozstania, lęki, żałoba, depresja, samotność, kompleksy dotyczące ciała, pieniądze, niemoc twórcza oraz kryzys duchowy.

Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestionowaniu swoich negatywnych przekonań, jeśli chcesz spojrzeć na rzeczywstość z innej perspektywy i doświadczyć wyzwolenia z iluzji, zapraszam Cię do kontaktu.

Wisconsin
English, Polish
Newsletter Sign-Up
  • Please enter the code.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.