fbpx
Join Byron Katie on Zoom, Monday–Wednesday
Join »

Magdalena Czaja

Since I can remember, I was always asking myself about the meaning of life, but I was looking for answers outside.

In early 2016, I read the following words in Byron Katie’s book, Loving What Is: “What I love about The Work is that it allows you to go inside and find your own happiness, to experience what already exists within you, unchanging, immovable, ever-present, ever-waiting. No teacher is necessary. You are the teacher you’ve been waiting for. You are the one who can end your own suffering.”

This quote helped me realize that when I was looking for the truth, I ignored its source, my own inside. I realized that this was why I felt such painful emptiness and a longing for something that I couldn’t even name, all while it was so close to me.

My longing ended when I found Byron Katie and her powerful method. I ultimately realized that I can only find truth and peace within myself.

The Work is a method of inquiry that helps us identify and question thoughts and beliefs that cause suffering in every aspect of our lives. The Work is a meditative process, searching for the inner truth by asking questions and finding the answers.

Thanks to practicing Byron Katie’s method, I have become a more joyful and peaceful. I got to know myself better and learned to observe my own thoughts. As a result, I changed my way of thinking and perceiving. I forgave my grudges, and I overcame my greatest limitations.

The Work helped me deal with grief and depression following the death of my beloved brother. Although I have been looking for help in various methods and books for several years, none of them had brought me such understanding and reconciliation with reality as The Work.

Presently, this practice is a way to connect with myself and expand my awareness, and after my beloved family, a wonderful husband, and two amazing children, one of the greatest gifts I have received in this life.

As a Certified Facilitator of The Work, I share this transforming process and support my clients in finding their own path to a self-aware and happy life.

The topics of the problems that clients report to me include, among others: low self-esteem, shame, relationship problems, and family issues, lack of forgiveness, jealousy, betrayal, breakups, fears, mourning, death of loved ones, loneliness, fear of taking responsibility as well as fear of success, lack of acceptance of one’s own body, unhealthy attitude towards food, burnout, lack of money, creative powerlessness, and spiritual crisis.

If you need support in questioning your negative beliefs, want to connect with yourself, and experience what is true for you, please contact me. I will be happy to assist you.

Od kiedy pamiętam, zawsze zadawałam sobie pytania o sens życia, jednak odpowiedzi na nie szukałam w świecie zewnętrznym.

Na początku 2016 roku przeczytałam w książce Byron Katie „Kochaj co masz” następujące słowa: „To, co kocham w The Work to to, że pozwala ci wejść do twojego wnętrza i znaleźć twoje własne szczęście, doświadczyć tego, co już w tobie istnieje, stałe, niezmienne, zawsze obecne, zawsze czekające. Żaden nauczyciel nie jest potrzebny. Sam jesteś nauczycielem, na którego czekałeś. Jesteś tym, kto może zakończyć własne cierpienie.”

Ten fragment uświadomił mi, że szukając prawdy, pomijałam jej źródło, czyli swoje wnętrze. Zrozumiałam, dlaczego tak mocno odczuwałam bolesną pustkę i tęsknotę za czymś, czego nawet nie potrafiłam sprecyzować, a co było tak blisko mnie.

Kiedy dowiedziałam się o Byron Katie i jej wspaniałej metodzie poczułam, że zyskałam dostęp do innego wymiaru postrzegania rzeczywistości, a zarazem klucz do poznania siebie samej.

The Work to metoda wglądu wewnętrznego, która służy do identyfikowania i kwestionowania negatywnych myśli i przekonań dotyczących każdego aspektu naszego życia. The Work jest kontemplacją, sposobem na odnajdywanie prawdy, poprzez stawianie pytań i szukanie własnych odpowiedzi.

Dzięki stosowaniu tej metody stałam się bardziej radosna i spokojna. Lepiej poznałam siebie i nauczyłam się obserwować własny umysł. Zmieniłam sposób myślenia, odpuściłam i wybaczyłam urazy oraz przekroczyłam swoje ograniczenia.

Wiem, że głęboka przemiana, poczucie wyzwolenia, lekkości i szczęścia są dostępne dla każdego człowieka, ponieważ ja sama doświadczyłam wewnętrznej transformacji.

Narzędzie Byron Katie pomogło mi uporać się z żałobą i depresją po śmierci mojego ukochanego brata. Mimo że przez kilka lat szukałam pomocy w różnych metodach i książkach, żadna nie przyniosła mi takiego zrozumienia i pogodzenia się z rzeczywistością jak właśnie The Work.

Obecnie, praktyka ta jest dla mnie sposobem na połączenie się ze sobą oraz drogą poszerzania świadomości, a po mojej ukochanej rodzinie, wspaniałym mężu i dwójce cudownych dzieci jednym z największych darów otrzymanych w tym życiu.

Pracę z klientami traktuję jako dzielenie się tym uwalniającym i transformującym procesem.

Jako Certyfikowany Facylitator metody The Work oferuję wsparcie i pomoc w kwestionowaniu bolesnych przekonań oraz w odnajdywaniu własnej drogi do samoświadomego i szczęśliwego życia moich klientów.

Tematyka problemów, z jakimi zgłaszają się do mnie klienci, obejmuje min: niskie poczucie własnej wartości, poczucie wstydu, problemy w związkach oraz w relacjach rodzinnych, brak wybaczenia, zazdrość, zdradę, rozstania, lęki, przemoc, żałobę, śmierć bliskich osób, depresję, samotność, lęk przed niepowodzeniem, a także lęk przed sukcesem, brak akceptacji własnego ciała, nieprawidłowy stosunek do jedzenia, problemy w pracy, wypalenie, brak pieniędzy, niemoc twórczą oraz kryzys duchowy.

Jeśli potrzebujesz wsparcia i pomocy w kwestionowaniu Twoich negatywnych przekonań, chcesz połączyć się ze sobą i doświadczyć wyzwolenia z iluzji, zapraszam Cię do kontaktu.

Wisconsin, United States
English, Polish
Newsletter Sign-Up
  • Please enter the code.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.