fbpx
At Home with BK on Zoom
Sign Up Here »

Magdalena Czaja

My name is Magdalena Czaja, and I am a Certified Facilitator of The Work of Byron Katie.

Since I can remember, I was always asking myself about the meaning of life, but I was looking for answers outside.

In early 2016, I read the following words in Byron Katie’s book, Loving What Is: “What I love about The Work is that it allows you to go inside and find your own happiness, to experience what already exists within you. […] No teacher is necessary. You are the teacher you’ve been waiting for. You are the one who can end your own suffering.”

This quote influenced me profoundly and helped me realize that when I was looking for the truth, I was ignoring its source, my own inside. I realized that this was the reason I felt such painful emptiness and a longing for something that I couldn’t even name, all while it was so close to me.

Internal reconciliation and relief came into my life with Byron Katie’s Work. The Work is a method of inquiry that helps us identify and question thoughts and beliefs that cause suffering in every aspect of our lives. The Work is a meditative process, searching for the inner truth by asking questions and finding the answers.

Thanks to practicing Byron Katie’s method, I have become a more joyful and peaceful person. I got to know myself better and learned to observe my own thoughts. As a result, I changed my way of thinking and perceiving. I let go and forgave my grudges, and I overcame my greatest limitations.

I know that profound transformation, a sense of liberation, lightness, and happiness, is available to every human being because I myself experienced an inner transformation.

The Work helped me deal with grief and depression following the death of my beloved brother. Although I have been looking for help in various methods and books for several years, none of them had brought me such understanding and reconciliation with reality as The Work.

Today, this practice is for me a way to connect with myself and expand my awareness, and after my beloved family, a wonderful husband and two incredible children, one of the greatest gifts I have received in this life.

Working with clients is sharing this liberating and transforming process. The topics of the problems that clients report to me include, among others: low self-esteem, shame, problems in relationships and family relationships, lack of forgiveness, jealousy, betrayal, breakups, fears, violence, mourning, death of loved ones, depression, loneliness, fear of taking responsibility as well as fear of success, lack of acceptance of one’s own body, unhealthy attitude towards food, problems at work, burnout, lack of money, creative powerlessness, and spiritual crisis.

If you need support in questioning your negative beliefs, want to connect with yourself, and experience what is true for you, please contact me.

Od zawsze, zadając sobie pytania o sens życia, szukałam odpowiedzi w świecie zewnętrznym.

Na początku 2016 roku przeczytałam w książce Byron Katie “Kochaj co masz” następujące słowa: „To, co kocham w The Work jest to, że pozwala Ci wejść do Twojego wnętrza i znaleźć własne szczęście, doświadczyć tego, co już w Tobie istnieje. (…) Żaden nauczyciel nie jest potrzebny. To Ty jesteś nauczycielem, na którego czekałeś. Sam jesteś tym, który może zakończyć własne cierpienie.”

Ten fragment wywarł na mnie ogromne wrażenie i pomógł mi uświadomić sobie, że szukając prawdy pomijałam jej źródło, czyli swoje wnętrze. Zrozumiałam, z jakiego powodu tak mocno odczuwałam bolesną pustkę i tęsknotę za czymś, czego nawet nie potrafiłam sprecyzować, a co było tak blisko mnie.

Wewnętrzne pojednanie i ukojenie pojawiło się w moim życiu dopiero wraz z metodą Byron Katie. The Work to metoda wglądu wewnętrznego, służąca do identyfikowania i kwestionowania powodujących cierpienie myśli i przekonań, dotyczących każdego aspektu naszego życia.

The Work jest kontemplacją, sposobem na odnajdywanie prawdy, poprzez stawianie pytań i szukanie własnych odpowiedzi. Dzięki stosowaniu tej metody stałam się bardziej radosna i spokojna. Lepiej poznałam siebie i nauczyłam się obserwować własny umysł. Zmieniłam myślenie, odpuściłam i wybaczyłam urazy oraz przekroczyłam własne ograniczenia.

Wiem, że głęboka przemiana, poczucie wyzwolenia, lekkości i szczęścia są dostępne dla każdego człowieka, ponieważ ja sama doświadczyłam wewnętrznej transformacji.

Narzędzie Byron Katie pomogło mi uporać się z żałobą i depresją po śmierci mojego ukochanego brata. Mimo, że przez kilka lat szukałam pomocy w różnych metodach i książkach, żadna nie przyniosła mi takiego zrozumienia i pogodzenia się z rzeczywistością jak właśnie The Work.

Obecnie, praktyka ta jest dla mnie sposobem na połączenie się ze sobą, oraz drogą poszerzania świadomości, a po mojej ukochanej rodzinie, wspaniałym mężu i dwójce cudownych dzieci jednym z największych darów otrzymanych w tym życiu.

Pracę z klientami traktuję jako dzielenie się tym uwalniającym i transformującym procesem.

Tematyka problemów, z jakimi zgłaszają się do mnie klienci, obejmuje min: niskie poczucie własnej wartości, wstyd, kłopoty w związkach oraz w relacjach rodzinnych, brak wybaczenia, zazdrość, zdradę, rozstania, lęki, przemoc, żałobę, śmierć bliskich osób, depresję, samotność, lęk przed wzięciem odpowiedzialności a także lęk przed sukcesem, brak akceptacji własnego ciała, nieprawidłowy stosunek do jedzenia, problemy w pracy, wypalenie, brak pieniędzy, niemoc twórczą oraz kryzys duchowy.

Jeśli potrzebujesz wsparcia i pomocy w kwestionowaniu Twoich negatywnych przekonań, chcesz połączyć się ze sobą i doświadczyć wyzwolenia z iluzji, zapraszam Cię do kontaktu.

Wisconsin
English, Polish
theworkwithmagdalena
Newsletter Sign-Up
  • Please enter the code.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.