Join Byron Katie on Zoom, Monday–Wednesday
Join »

Marijke Tops

As a child I was always looking for answers to questions I didn’t even know. I believed life was holding secrets from me and I was determined to find out what they were. Because of this and due to traumatic events in my early youth, like sexual abuse, I grew up to be unhappy. As a teenager, I would do anything to fit in and I lost myself to sexual interactions and drugs.

Luckily, I quickly found out that the outside world wasn’t going to provide me the happiness I was so longing for. Which then followed was a long search for peace in my twenties: meditation, Ki-Aikido, Systemic Family Constellations, A Course in Miracles, Reiki, yoga, mindfulness, Biodanza, ecstatic dance, journaling, all kinds of therapies, reading/listening to Eckhart Tolle, Mooji and many more.

After finding The Work of Byron Katie in 2014, my life completely changed. By questioning my stressful thoughts I entered a new reality: I went from feeling depressed to being peaceful. Although that doesn’t mean I didn’t experience suffering anymore. After the birth of my son in 2016, I experienced a severe (postnatal) depression. I was diagnosed with fringe psychoticism. During this period, I learned to deal with terror, fear attacks, shame, and guilt. I can now say that this experience made me stronger and more humble. I gained a deep sense of trust by doing The Work — trust that everything happens for me, not to me. And most importantly, trust that I have tools to cope with whatever happens.

So, in the end, the little girl I used to be was partly right. There were secrets, questions and answers to be found. However, it wasn’t life holding them from me. It was me, and there was no need to look for universal truths. Knowing my own truth is enough. The truths I realize when I question my mind.

Until recently I lived in different countries in Africa and Asia for over 10 years. During this time I experienced feelings of being an outcast, of feeling lost in new cultures, of missing friends, family, and my home country. And again, thanks to inquiry I found peace in these situations. Now, I am determined to share my experiences with the world, since I know how to come ‘home’ through inquiry, no matter where we are (mentally and physically).

I am available for 1:1 sessions, both face-to-face and online. I offer workshops online and in-person too. I’d be thrilled to meet you!

Als kind was ik altijd op zoek naar antwoorden op vragen die ik niet eens kende. Ik geloofde dat het leven geheimen voor me achterhield en ik was vastberaden uit te vinden welke deze waren. Hierdoor en door traumatische gebeurtenissen in mijn jonge jaren, zoals seksueel misbruik, groeide ik op als een ongelukkig kind. Als puber deed ik alles om erbij te horen en ik verloor mezelf in seksuele contacten en drugs.

Gelukkig kwam ik er snel achter dat de buitenwereld mij niet het geluk zou brengen waar ik zo naar verlangde. Hierna volgde een lange zoektocht naar vrede in mijn twintiger jaren: meditatie, Ki-Aikido, familieopstellingen, Een Cursus in Wonderen, Reiki, yoga, mindfulness, Biodanza, ecstatic dance, automatisch schrijven (journaling), allerlei soorten therapieën, lezen/luisteren naar Eckhart Tolle, Mooji en vele anderen.

Nadat ik in 2014 The Work van Byron Katie vond, veranderde mijn leven volledig. Door mijn stressvolle gedachten te bevragen, kwam ik in een nieuwe realiteit terecht: waar ik me eerst depressief voelde, was ik nu in vrede. Dat betekent echter niet dat ik geen lijden meer ondervond. Na de geboorte van mijn zoon in 2016 ervoer ik een hele heftige (postnatale) depressie. Ik werd als rand-psychotisch gediagnostiseerd. Tijdens deze periode heb ik geleerd om te gaan met verschrikking, angstaanvallen, schaamte en schuld. Ik kan nu zeggen dat deze ervaring me sterker en nederiger heeft gemaakt. Door het doen van The Work heb ik een diep vertrouwen gekregen: vertrouwen dat alles vóór mij gebeurt en niet tegen mij. En het belangrijkste, dat ik een hulpmiddel heb om met alles om te kunnen gaan.

Dus uiteindelijk had dat kleine meisje van vroeger gedeeltelijk gelijk. Er waren geheimen, vragen en antwoorden om te vinden. Echter hield het leven ze niet achter, ik deed het zelf. En het was niet nodig om te zoeken naar universele waarheden. Het kennen van mijn eigen waarheid is genoeg: de waarheden die ik vind wanneer ik mijn gedachten bevraag.

Tot voor kort heb ik ruim 10 jaar in verschillende landen in Afrika en Azië gewoond. Tijdens deze periode heb ik ervaren hoe het voelt om een buitenstander te zijn, om me verloren te voelen in nieuwe culturen, om vrienden, familie en mijn thuisland te missen. En wederom, dankzij zelfonderzoek, vond ik vrede in deze situaties. Nu ben ik vastberaden om mijn ervaring met de wereld te delen, aangezien ik weet hoe je ‘thuis’ kunt komen ongeacht waar we zijn (mentaal en fysiek) met behulp van zelfonderzoek.

Ik ben beschikbaar voor 1-op-1 sessies, zowel op locatie als online. Ik bied ook workshops aan, zowel op locatie als online. Ik zou het fantastisch vinden jou te ontmoeten!

Netherlands
Dutch, English
Newsletter Sign-Up
  • Please enter the code.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.