Join Byron Katie on Zoom, Monday–Wednesday
Join »

Ula Wieja

The Work of Byron Katie allowed me to change my view of the world. I saw a new, friendly place that I didn’t know existed. Since 2013 The Work has helped me to survive the storms of life, and I find support in it.

Every stressful thought, instead of torment, can become a treasure. What is stressful and unfriendly is an invaluable lesson. Like illuminating the darkness with a flashlight, a new look at reality illuminates and widens our perspective. Through The Work, I’ve come to more clearly understand myself and others, which helps me be a kinder person, wife, and mother. When I understand people better, I communicate and love them better.

If you experience a crisis in a relationship, go through difficult changes in your life or experience stress in relationships with other people, -I invite you to try this method. You will gain a tool to deal with criticism, conflict, and people more effectively and compassionately.

As the founder of The Work, Byron Katie, says, “I invite you not to believe me. I invite you to test it for yourself.” I test this method myself, and each time it brings me relief and a deeper understanding of myself and others. Where fear and pain have lurked until now, you, too, can find treasures previously unseen.

I invite you to individual and group sessions, workshops, and retreats; for more information, please visit my website.

PRACA Byron Katie pozwoliła mi zmienić moje spojrzenie na świat. Ujrzałam w nim nowe, przyjazne miejsce, o którego istnieniu wcześniej nie miałam pojęcia. Od 2013 PRACA pomaga mi przeżywać życiowe sztormy i znajduję w niej oparcie.

Każda stresująca myśl, zamiast udręką, może stać się skarbem. To, co stresujące i nieprzyjazne – nauką. Jak rozświetlanie mroku latarką nowe spojrzenie na rzeczywistość oświeca i poszerza perspektywę. Dzięki PRACY nauczyłam się lepiej rozumieć siebie i innych dzięki temu być lepszym człowiekiem, lepszą żoną i matką. Gdy rozumiesz innych lepiej możesz się lepiej z nimi komunikować i lepiej ich kochać.

Jeżeli doświadczasz kryzysu w związku, przechodzisz przez trudne zmiany w swoim życiu lub przeżywasz stres w relacjach z ludźmi , zapraszam Cię do wypróbowania tej metody. Zdobędziesz narzędzie przydatne w radzeniu sobie z krytyką i konfliktem, narzędzie do radzenia sobie z ludźmi w bardziej efektywny sposób.

Jak mówi autorka PRACY Byron Katie: proszę, nie wierz mi na słowo, tylko przetestuj to sam na sobie. Ja testuję tę metodę na sobie i za każdym razem przynosi mi ulgę oraz głębsze zrozumienie siebie i innych. Tam gdzie przedtem był ból I strach, Ty równiez możesz znaleźć skarby wcześniej ukryte.

Zapraszam Cię na indywidualne i grupowe sesje PRACY Byron Katie, oraz warsztaty i odosobnienia, więcej informacji na mojej stronie internetowej.

Poland
English, Polish
Newsletter Sign-Up
  • Please enter the code.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.