Kas jūs būtu bez sava stāsta?

Kas ir Darbs?

Darbs (“The Work”) ir vienkāršs, bet efektīvs paš-izpētes process. Tas jums māca identificēt un iztaujāt domas, kas ir visu pasaules ciešanu cēlonis. Darbs ir veids, kā saprast, kas jums sagādā sāpes un, kā uztvert jūsu problēmu cēloni ar skaidrību.

Cilvēki, kas konsekventi veic Darbu, parasti ziņo:

 • Atbrīvošanās no depresijas: rast risinājumu, pat laimes sajūtu, situācijās, kuras reiz jūs ir nomocījušas.
 • Stresa mazināšanās: iemācīties dzīvot, samazinot trauksmi un bailes.
 • Savstarpējo attiecību uzlabošanās: sajutīsiet ciešāku saikni un tuvību ar savu partneri, ar saviem vecākiem, bērniem, draugiem un sevi pašu.
 • Dusmu norimšana: sapratīsiet, kas izraisa jūsos dusmas un aizvainojumu, un sāksiet izjust to retāk un ar mazāku intensitāti.
 • Augstāka prāta skaidrība: dzīvosiet un strādāsiet saprātīgāk un efektīvāk, saglabājot integritāti.
 • Vairāk enerģijas: izjutīsiet jaunu dzīvības spēka un labklājības sajūtu.
 • Vairāk miera: iemācīsieties mīlēt to, kas ir.

Kā veikt Darbu

Visvienkāršākais Darba izpildīšanas veids ir izklāstīts zemāk:

1

Nosodi savu tuvāko

Tūkstošiem gadu mūs ir mācījuši nenosodīt citus, bet mēs vienalga to darām nepārstājot – mēs labāk zinām, kā jārīkojas mūsu draugiem, par ko jāinteresējas mūsu bērniem, kas jājūt, jādara un jārunā mūsu vecākiem. Darbs sniedz mums iespēju neapslāpēt šos spriedumus, bet gan izmantot tos kā sākumpunktu ceļā uz pašrealizāciju. Ja mēs ļaujam mūsu nosodošajam prātam dzīvot savu dzīvi uz papīra, izmantojot apkārtējos kā spoguli, mēs atklājam to, ko mēs vēl neesam izpratuši paši par sevi.

Aizpildiet darba lapu “Nosodi savu tuvāko”. Jūs to varat lejupielādēt šeit.

2

Četri jautājumi

Izpētiet katru jūsu apgalvojumu darba lapā “Nosodi savu tuvāko”, izmantojot zemāk minētos četrus jautājumus un apgrieztās versijas. Darbs ir meditācija. Galvenais ir atvērties savai sirdij, nevis censties izmainīt savas domas. Uzdodiet jautājumus, iegrimstiet sevī, un gaidiet kad parādīsies dziļāka atbilde.

Pamatā Darbs sastāv no četriem jautājumiem un jūsu apgrieztajām versijām. Piemēram, jūsu apgalvojums būtu “[Vārds] neklausās manī”. Atrodiet savā dzīvē cilvēku, kurš jūsos izraisījis šādas domas, ņemiet šo apgalvojumu un pretnostatiet to Darba četriem jautājumiem un apgrieztajām versijām.

 1. Vai tā ir taisnība?
 2. Vai jūs varat pilnīgi precīzi zināt, ka tā ir taisnība?
 3. Kā jūs reaģējat un kas notiek, kad ticat šai domai?
 4. Kas jūs būtu bez šīs domas?

Pagrieziet otrādi domu, kuru izvirzāt, un noteikti atrodiet vismaz trīs reālus, konkrētus piemērus katrai apgrieztajai versijai.

3

Pagriez otrādi

Pēc tam, kad esat izpētījuši savu apgalvojumu ar četru jautājumu palīdzību, jūs esat gatavi pagriezt otrādi domu, kuru izvirzāt.

Katra apgrieztā versija ir iespēja izjust ko pretēju tam, kam jūs sākotnēji ticējāt, Apgalvojumu iespējams pagriezt pretēji, pret otru cilvēku un pret sevi pašu (un dažreiz pret “manas domas”, kad tas šķiet atbilstoši). Atrodiet, kā minimumu, trīs reālus, konkrētus piemērus tam, ka katra apgrieztā versija ir patiesa jūsu dzīvē, un tad veltiet laiku un savu klātesamību, lai tos izjustu dziļi sevī.

Piemēram, “Pols nesaprot mani” var tikt pagriezts otrādi – “Pols saprot mani”. Sastingstiet un novērojiet, kā jūsu prāts jums atklāj piemērus tam, kā šī apgrieztā versija ir patiesa. Šie piemēri varētu būt šādi:

 1. Viņš saprot, ka tad, kad dusmojos, es vienmēr tieku tam pāri.
 2. Viņš mani saprata pagājušajā nedēļā, kad smējās par joku, ko viņam stāstīju.
 3. Viņš mani saprata vakar, kad teicu, ka man patiesi vajag atpūsties ar draugiem. Viņš pat palika mājās pie bērniem.

Cita apgrieztā versija ir “Es nesaprotu sevi”. Un atkal atrodiet vismaz trīs reālus, konkrētus piemērus tām reizēm, kad jūs neesat sapratis pats sevi.

Trešā apgrieztā versija ir “Es nesaprotu Polu”. Atslābinieties, aizveriet acis un ar atvērtu prātu novērojiet, kā, piemērs pa piemēram, tēli un jūtas jūsos parāda jums, kur jūs neesat sapratusi Polu. Dariet to maigi un uzmanīgi.

Kad es sāku izdzīvot savas aprieztās versijas, es pamanīju, ka uz mani varēja attiecināt visus iepriekš minētos apgalvojumus. Jūs bijāt mana projekcija. Tagad tā vietā, lai censtos izmainīt pasauli sev apkārt (no tā nebija nekāda labuma, bet tas prasīja 43 gadus), es varu izlikt savas domas uz papīra, izpētīt tās, pagriezt tās otrādi un atklāt, ka es esmu – tieši tāda, kādus uzskatīju jūs. Kad es uzskatu jūs par egoistu, es pati esmu egoiste (zinādama jūsu vietā, kādam jums ir jābūt). Ja es uzskatu citus par nelaipniem, – nelaipna esmu es pati. Ja es uzskatu, ka citiem ir jāpārstāj karot, es pati karoju pret tiem savās domās.
– Bairone Keitija

Apgrieztā versija ir jūsu laimes recepte. Izmēģiniet uz sevi šīs zāles, kuras izrakstāt citiem. Visa pasaule gaida tikai vienu cilvēku, kurš var to īstenot. Un šis cilvēks esat – jūs.

Piemēri apgrieztajai versijai 

Lūk, vēl nedaudz piemēru apgrieztajai versijai:

“Viņam vajadzētu mani saprast” tiek pagriezts otrādi:
– Viņam nevajadzētu mani saprast.
– Man vajadzētu saprast viņu.
– Man vajadzētu saprast sevi pašu.

“Man vajag, lai viņš būtu laipns pret mani” tiek pagriezts otrādi:
– Man nevajag, lai viņš būtu laipns pret mani.
– Man vajag, lai es būtu laipna pret viņu.
– Man vajag, lai es būtu laipna pret sevi pašu.

“Viņš nav mīlošs pret mani” tiek pagriezts otrādi::
– Viņš ir mīlošs pret mani.
– Es neesmu mīloša pret viņu.
– Es neesmu mīloša pret sevi pašu.

“Polam nevajadzētu kliegt uz mani” tiek pagriezts otrādi:
– Polam vajadzētu kliegt uz mani.
– Man nevajadzētu kliegt uz Polu.
– Man nevajadzētu kliegt uz sevi pašu.

Pieņemt realitāti

Pēc tam, kad jūs esat pagriezuši otrādi savus apgalvojumus savām atbildēm punktiem 1. līdz 5. Darba lapā (un atraduši vismaz trīs piemērus katrai apgrieztajai versijai), pagrieziet 6. punktu otrādi, izmantojot “Esmu gatava…” un “Es ar nepacietību gaidu…”

Piemēram, “Es vairs nekad negribu atkal piedzīvot strīdu ar Polu” tiek pagriezts otrādi: “Esmu gatava piedzīvot strīdu ar Polu” un “Es ar nepacietību gaidu strīdu ar Polu”. Kāpēc jūs to gaidāt?

6. punkts veltītas tam, lai jūs bezbailīgi pieņemtu visu savu dzīvi un vienmēr būtu atvērts realitātei. Ja jums jāstrīdas ar Polu atkal – labi. Ja tas jūs sāpina, lejupielādējiet vēl vienu darba lapu “Nosodi savu tuvāko” un izpētiet tās domas, kurās jūs neesat pietiekami dziļi ieskatījušies. Diskomforta sajūta ir vienkārši atgādinājums par to, ka esam piesaistīti priekšstatiem, kuri, iespējams, nav patiesība. Tā mums vēstī to, ka ir pienācis laiks identificēt tās domas, kas mūsos izraisa stresu un – veikt Darbu.

Līdz laikam, kamēr jūs nevarēsiet skatīties uz ienaidnieku kā uz draugu, jūsu Darbs nav pabeigts.Tas nenozīmē, ka viņš ir jāuzaicina uz pusdienām. Draudzība – tas ir iekšējs pārdzīvojums. Jūs varat viņu nekad vairs neredzēt, varat pat izšķirties no tā, bet, domājot par viņu, ko jūs izjūtat – stresu vai mieru?

Kā rāda mana pieredze, pietiek tikai ar vienu cilvēku, lai savstarpējās attiecības būtu veiksmīgas. Es mēdzu apgalvot, ka man ir lieliska laulība, bet es nevaru zināt, kāda laulība ir manam vīram (lai gan viņš man teic, ka viņš arī esot laimīgs).

Biežāk uzdotie jautājumi

Man ir grūti rakstīt par citiem. Es zinu, ka problēma ir manī. Kāpēc es nevaru rakstīt par sevi?
Ja jūs gribat iepazīt sevi, rakstiet par kādu citu. Vispirms virziet Darbu uz ārpusi, un jūs, iespējams, ieraudzīsiet, ka viss, kas atrodas ārpus jums, ir tiešs jūsu domu atspoguļojums. Viss ir saistīts ar jums. Daudzi no mums gadiem ilgi ir virzījuši savu kritiku un nosodījumu uz sevi un tas neko vēl nav atrisinājis. Kad jūs kādu nosodāt, izpētiet šo domu un pagrieziet to otrādi (domu, kuru jūs izvirzāt). Tas ir visīsākais ceļš uz izpratni un pašrealizāciju.

Pašam sevi nosodīt ir ārkārtīgi grūti. Daži no mums ir pārāk aizņemti ar sevis identificēšanu. Mūsu priekšstati par sevi – par to, kā mums jāizskatās, kas mums jājūt, kas mums ir vai nav jādara – ir tik stipri, ka dažreiz mēs neesam spējīgi godīgi atbildēt uz četriem jautājumiem un veikt apgrieztās versijas. Ja esat iesācējs Darbā un jūtat, ka jums noteikti jānosoda pašam sevi, lūdzu, vērsieties pie Veic Darbu palīdzības līnijas ar lūgumu pieredzējušam Darba fasilitatoram palīdzēt aizpildīt jūsu Darba lapu.

Vai man ir jāraksta? Ja man rodas problēma, vai es nevaru vienkārši uzdot jautājumus un veikt apgriezto versiju prātā?
Prāts vienmēr grib, lai tam būtu taisnība. Un tas var attaisnot sevi ar ātrumu, kas apsteidz gaismas ātrumu. Apturiet tās domas, kas ir baiļu, dusmu, skumju vai aizvainojuma avots, pārnesot tās uz papīra. Tiklīdz prāts ir apturēts uz papīra, to ir daudz vieglāk izpētīt. Gala rezultātā Darbs sāk izmainīt jūs automātiski, bez nepieciešamības pierakstīt.

Kā ir tad, ja man nerodas problēmas ar cilvēkiem? Vai es varu rakstīt par ko citu, piemēram, par savu ķermeni?
Jā. Veiciet darbu par jebkuru tēmu, kas jūs satrauc. Kad četri jautājumi un apgrieztā versija kļūs jums pierasti, jūs varēsiet izvēlēties jebkuras tēmas, piemēram, ķermenis, slimība, karjera, vai pat Dievs. Tad vienkārši, kad veiksiet apgriezto versiju, izpētes priekšmeta vietā izmantojiet izteicienu “manas domas”.

Piemērs: “Manam ķermenim vajadzētu būt stipram, veselam un elastīgam” kļūst par “Manām domām ir jābūt stiprām, veselām un elastīgām.”

Vai gan tas, ko jūs patiesi gribat – nav līdzsvarots, vesels saprāts? Vai problēmas iemesls ir slims ķermenis, vai arī problēmu rada jūsu domas par ķermeni? Izpētiet. Ļaujiet savam dakterim rūpēties par jūsu ķermeni, bet jūs rūpējieties par savām domām. Man ir draugs, kurš nevar pārvietoties, bet viņš mīl dzīvi. Brīvība neprasa veselu ķermeni. Atbrīvojiet savu domāšanu.

Esmu dzirdējusi, ka jūs sakāt, ka esat – realitātes cienītāja. Bet kā tad kari, izvarošanas un citas šausmīgas lietas, kas notiek pasaulē? Vai jūs to attaisnojat? 
Tieši otrādi. Esmu pamanījusi, ka, ja es uzskatu, ka tam tā nevajadzētu būt, laikā, kad tas pastāv, – es ciešu. Vai es varu vienkārši apturēt karu sevī? Vai es varu pārstāt varot sevi un citus ar savām šausmīgajām domām un darbībām? Ja ne, es turpinu sevī visu to, ko es gribu pārtraukt pasaulē. Es sāku ar savu personīgo ciešanu, sava iekšējā kara izbeigšanu. Tas ir darbs visai dzīvei.

Tātad jūs gribat teikt, ka man vajadzētu vienkārši samierināties ar realitāti un neapstrīdēt to. Vai tā?
Darbs nenosaka, ko cilvēkiem vajadzētu vai nevajadzētu darīt. Mēs vienkārši jautājam: “Kas notiek, kad apstrīdam realitāti? Kā tas liek mums justies?” Šis Darbs pēta cēloni un sekas tam, kā mēs pieķeramies sāpīgām domām, un šajā izpētes procesā mēs rodam mūsu brīvību. Vienkārši apgalvot, ka mums nevajadzētu apstrīdēt realitāti, nozīmē – tiks pievienots vēl viens stāsts, vēl viena filosofija vai reliģija. Tas nekad nav nostrādājis.

Es neticu Dievam. Vai Darbs var man būt noderīgs?
Jā, ateists, agnostiķis, kristietis, jūds, musulmanis, budists, hinduists, pagāns – mēs visi esam vienoti vienā: mēs gribam laimi un mieru. Ja jūs esat noguruši no ciešanām, es jūs aicinu veikt Darbu.

Vai pastāv padziļināta veida Darba izpildes veids?
Es bieži saku, – ja jūs patiesi gribat iegūt brīvību, lai Darbs kļūst par jūsu brokastīm, pusdienām, vakariņām. Jo dziļāk jūs esat paš-izpētes procesā, jo vairāk brīvības jūs iemantojat. Daži cilvēki dod priekšroku veikt Darbu organizētas programmas ietvaros. Viņiem es piedāvāju Skolu Darbam – piesātinātu, dzīvi mainošu ceļojumu cauri savam paša prātam, pēc kura beigšanas dalībniekiem piešķir lielisku atbalsta sistēmu.

Ar prātu es saprotu paš-izpētes procesu, bet realitātē es nejūtu nekādas izmaiņas, kad es to veicu. Ko es daru nepareizi?
Ja jūs atbildat uz jautājumiem virspusēji ar domājošu prātu, tad jūs neizjutīsiet saikni ar paš-izpētes procesu. Pamēģiniet uzdot jautājumu un iekļūt dziļāk. Iespējams, jums nāksies uzdot to vairākas reizes, lai koncentrētos, bet, šādi vingrinoties, – atbilde pamazām parādīsies. Kad atbilde nāk no iekšienes, tad dabiski tam seko atklāsmes (un izmaiņas).

Esmu veicis apgriezto versiju ik reizi, kad nosodīju kādu, bet tas nav ne pie kā novedis, izņemot to, ka es jutos nomākts un apmulsis. Kas notiek?
Vienkārši pagriežot domas otrādi, process paliek intelektuāls, un tur ir maz labuma. Aicinājums ir doties ārpus intelekta robežām. Jautājumi līdzinās zondēm, kuras iekļūst prātā, iznesot dziļākas zināšanas virspusē. Vispirms uzdodiet sev jautājumu, tad nogaidiet. Un tiklīdz atbildes būs parādījušās, tad veiciet apgriezto versiju. Kad sastopas virspusējais prāts un dziļākais prāts (es to saucu par sirdi), tad apgrieztā versija ir kā patiesa atklāsme.

Vai vienmēr ir iespējama apgrieztā versija? Ja nu man neizdodas tādu atrast?
Pagrieziet otrādi savu apgalvojumu – pretēji, pret sevi pašu un pret otru cilvēku. Reizēm jūs spēsiet atrast vairākas apgrieztās versijas, bet reizēm – tikai dažas. Kad jūsu izpētes priekšmets ir, piemēram, fizisks ķermenis, pagrieziet to pretēji, kā arī, lietojot “manas domas” vai “mana domāšana”. Piemēram, “Mans ķermenis nav vesels” var tikt pariezts – “Mana domāšana nav vesela”. Un visām apgrieztajām versijām atrodiet piemērus (kā minimums trīs, kad iespējams) tam, ka apgrieztā versija ir tik pat patiesa, vai vēl patiesāka.

Darbs uz mani neiedarbojas. Kāpēc? 
Tikko jūs pārstājat godīgi atbildēt uz jautājumiem, bet tā vietā sākat attaisnot vai aizstāvēt apgalvojumus, kurus jūs pētāt, Darbs pārstāj darboties. Tajā brīdī jūs esat pārgājis uz pilnīgi bezcerīgu metodi, kuru cilvēki jau ir izmantojuši kopš cilvēces prāta sākuma. Ja jūs esat sācis attaisnot vai aizstāvēt savu viedokli un iedziļināties notikuma detaļās, vienkārši pamaniet, ko jūs darāt, bet pēc tam no jauna atgriezieties pie izpētes. Prāta karš ar sevi ir pagātnes ceļš. Ja jūs nevarat pārstāt karu sevī, jūs nespēsiet izbeigt karu ārpusē. Laipni aicinām jaunajā ceļā. Laipni aicinām – mierā.

Es mēģinu atrast terapeitu savā apkaimē, kam būtu līdzīga filosofija kā Baironei Keitijai. Kā lai tādu atrodu? 
Lūdzu apmeklējiet thework.com, izvēlieties sadaļu Fasilitatori, un sameklējiet sertificētu fasilitatoru netālu no jums. Daži no tiem ir terapeiti, psihiatri, psihologi un citi profesionāļi veselības jomā. Tie ir lieliski Darba fasilitatori, kurus Bairone Keitija personīgi apmācījusi. Ar šiem speciālistiem iespējams sazināties pa telefonu, e-pastu, Skype, kā arī organizējot privātas individuālās sesijas. Mēs, “Byron Katie International”, esam jūsu rīcībā. Gadījumā, ja sadarbosieties ar kādu no šiem lieliskajiem Darba fasilitatoriem, lūdzu, nosūtiet savas rekomendācijas, sūdzības un/vai piedzīvoto uz certification@thework.com. Mums ir svarīga jūsu brīvība, veselība un laime.

Resursi

Ar Darbu saistīto resursu saraksts pieejams šeit >>

Newsletter Sign-Up
 • Please enter the code.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.