fbpx

Kim byłbyś bez swojej opowieści?

O Byron Katie

Byron Katie, twórczyni Pracy (The Work), ma tylko jeden cel: nauczyć ludzi, jak zakończyć swoje własne cierpienie. Gdy Katie przeprowadza ludzi przez niezwykle skuteczny proces kwestionowania, który nazywa Pracą, dostrzegają oni, że ograniczające ich przekonania – o życiu, innych ludziach i o nich samych – całkowicie się zmieniają, a wraz z nimi całe ich życie.

Praca oparta jest na bezpośrednim doświadczeniu Byron Katie i na jej odkryciu, w jaki sposób kreowane jest cierpienie i jak można je skutecznie zakończyć. Praca to wyjątkowo prosty proces, łatwo dostępny dla wszystkich, bez względu na wiek i pochodzenie. Nie wymaga niczego oprócz długopisu, kartki papieru i otwartego umysłu.

Stosując ten proces, każdy może nauczyć się dotrzeć do źródła cierpienia i tam go wyeliminować. Katie (jak każdy ją nazywa) nie tylko pokazuje nam, że wszystkie problemy na świecie mają swoje źródło w naszym sposobie myślenia, daje nam ona również narzędzie, by otworzyć nasze umysły i uzyskać wolność.

Katie jest autorką wielu książek, w tym:

  • Kochaj, co masz! (współautor Stephen Mitchell)
  • Kłamstwa o miłości (współautor Michael Katz)
  • Radość każdego dnia (współautor Stephen Mitchell)
  • Kwestionuj swoje myśli, zmień świat (Question Your Thinking, Change the World)
  • Kim byłbyś bez swojej opowieści (Who Would You Be Without Your Story?)
  • Tygrysku-Tygrysku, czy to prawda? (Tiger-Tiger, Is It True?), (pierwsza książka Katie dla dzieci z ilustracjami Hansa Wilhelma)
  • Spokój w tym momencie (Peace in the Present Moment) (napisana przez Byron Katie i Eckharta Tolle)

Jak powstała Praca

Byron Katie wpadła w poważną depresję mając około trzydzieści lat. Przez prawie kolejne dziesięć lat żyła odczuwając wściekłość, nienawiść do siebie i myśląc o samobójstwie, a przez ostatnie dwa lata tego okresu często nie mogła wstać z łóżka.

I wówczas, pewnego poranka w lutym 1968 roku, Katie doświadczyła olśnienia, które zmieniło jej całe życie. Istnieją różne nazwy dla takiego doświadczenia, ale Katie nazywa to „przebudzeniem się do rzeczywistości”.

W tym momencie, mówi Katie :

Odkryłam, że kiedy wierzyłam moim myślom, cierpiałam, ale kiedy im nie wierzyłam, nie cierpiałam. Każdy może tego doświadczyć. Na tym polega wolność. Odkryłam, że nie musimy wcale cierpieć. Odnalazłam w sobie radość, która nigdy nie zanika, nawet na chwilę. Ta radość jest w każdym z nas, zawsze.

Katie zdała sobie sprawę, że przyczyna jej depresji nie leżała w otaczającej ją rzeczywistości, lecz w jej własnych przekonaniach. Zamiast usiłować zmienić świat, tak by odpowiadał jej oczekiwaniom, postanowiła przeanalizować je i poprzez spotkanie z rzeczywistością doświadczyła niewiarygodnej wolności i radości. W rezultacie tego olśnienia obłożnie chora, mająca samobójcze myśli kobieta, w jednej chwili stała się osobą napełnioną miłością do wszystkiego, co niesie życie.

Praca, czyli proces badania swoich własnych myśli, nie powstała w wyniku tego doświadczenia. Katie twierdzi, że przebudziła się wraz z nią i w niej samej, tego lutowego poranka w 1986 roku. Osoby, które jako pierwsze zastosowały Pracę potwierdziły, że zmieniła ona ich życie. Wkrótce Katie zaczęła otrzymywać zaproszenia, aby nauczać procesu publicznie.

Począwszy od roku 1986, Pracę Katie poznało miliony ludzi na całym świecie. Katie przedstawia swój proces na bezpłatnych ogólnodostępnych spotkaniach, w więzieniach, szpitalach, kościołach, firmach, uniwersytetach, szkołach, na weekendowych warsztatach, podczas jej niezwykłej, dziewięciodniowej Szkoły dla Pracy, oraz poprzez Instytut dla Pracy.

Kontakt

Skontaktuj się z Byron Katie tutaj. >>

Kochaj co masz!
Kłamstwa o miłości
Radość każdego dnia Kłamstwa o miłości
Tygrysku, czy to prawda?

Infolinia "Wykonaj Pracę"

Zadzwoń i wykonaj Pracę z doświadczonym pomocnikiem

Materiały do pobrania


Newsletter Sign-Up
  • Please enter the code.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.