Vem skulle du vara utan din berättelse?

Om Byron Katie

Byron Katie, grundare av The Work, har en uppgift: att lära människor hur de kan göra slut på sitt eget lidande. När hon vägleder människor genom den kraftfulla undersökningsprocess som hon kallar The Work, upptäcker de att deras stressande tankar – om livet, andra människor eller dem själva – radikalt förändras och deras liv blir aldrig desamma.

Baserat på Byron Katies direkta erfarenhet av hur lidande uppstår och upphör, är The Work en förbluffande enkel process, tillgänglig för människor i alla åldrar och från alla slags bakgrunder, och kräver inget mer än penna, papper och ett öppet sinne.

Genom denna process kan vem som helst lära sig att spåra lidande tillbaka till källan och avlägsna det där. Katie (som alla kallar henne) visar oss inte bara att alla problem i världen uppstår i vårt tänkande: hon ger oss verktyget för att öppna våra sinnen och befria oss själva.

Katie är författare av följande böcker:

  • Älska livet som det är (med Stephen Mitchell)
  • Behöver jag din kärlek? (med Michael Katz)
  • Tusen ord för glädje (med Stephen Mitchell)
  • Ifrågasätt dina tankar, förändra världen (Question Your Thinking, Change the World) (redigerad av Stephen Mitchell)
  • Vem skulle du vara utan din berättelse? (Who Would You Be Without Your Story?) (redigerad av Carol Williams)
  • Tiger-Tiger, är det sant? (Tiger-Tiger, Is It True?), (Katies första bok för barn, illustrerad av Hans Wilhelm)
  • Frid i nuet (Peace in the Present Moment) (av Byron Katie och Eckhart Tolle, med fotografier av Michelle Penn och förord av Stephen Mitchell)

Hur The Work började

Byron Katie blev gravt deprimerad i 30-årsåldern. Under nästan tio års tid sjönk hon ständigt neråt i en spiral av raseri, självhat och konstanta självmordstankar; de sista två åren var hon ofta oförmögen att lämna sitt sovrum.

En morgon i februari 1986 gjorde hon en livsomvälvande upptäckt. Det finns olika namn för en sådan upplevelse. Katie kallar det att ”vakna upp till verkligheten”.

I det ögonblicket upptäckte hon,

att när jag trodde på mina tankar led jag, men när jag inte trodde på dem led jag inte, och att detta är sant för varje människa. Frihet är just så enkelt. Jag upptäckte att lidande är frivilligt. Jag fann en glädje inom mig som aldrig försvunnit, inte ens för ett ögonblick. Den glädjen finns i alla, alltid.

Hon insåg att vad som hade orsakat hennes depression inte var världen runt omkring henne, utan tankarna hon hade om världen. Istället för att utan framgång försöka ändra världen för att passa ihop med hennes tankar om hur den borde vara, kunde hon ifrågasätta dessa tankar och, genom att möta verkligheten som den är, uppleva ofattbar frihet och glädje. Som ett resultat blev denna sängbundna och självmordsbenägna kvinna omedelbart fylld med kärlek till allting livet för med sig.

The Work, Katies tankeundersökning, utvecklades inte ur denna upplevelse; hon säger att den vaknade upp med henne, som henne, den morgonen i februari 1986. De första människorna som gjorde The Work berättade att det hade förvandlat deras liv, och hon började snart få inbjudningar att lära ut processen offentligt.

Sedan 1986 har hon fört ut The Work till miljoner människor världen runt, vid gratis föreläsningar för allmänheten, på fängelser, sjukhus, kyrkor, företag, universitet och skolor, under helgkurser och hennes fantastiska nio dagar långa Skola för The Work och genom Institutet för The Work.

Newsletter Sign-Up
  • Please enter the code.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.